28 Şubat 2010

İskenderun Sancağı'nda Fransız Mandası-Yusuf Duran

Kitabın arka kapağından;

“İskenderun körfezi, Akdeniz’de şahane bir yerdir; ona sahip olmak Fransa’nın geleceği için şarttır.”

Aristide Briand - Haziran 1920

16 Ocak 1921’de, Fransa Başbakanlığına geldikten sonra Ankara Hükümeti’ne karşı daha uzlaşmacı bir politika izlemeye başlayan Aristide Briand’ın, henüz yedi ay önce, Haziran 1920’de Fransız parlamentosunda dile getirdiği bu sözler; Fransa’nın Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerinden biri olarak, Suriye’ye ve Anadolu’ya nasıl sömürgeci bir iştahla geldiğini anlatmaktadır.
Nitekim, Fransa’nın, “1920 San Remo Konferansı”nda Milletler Cemiyeti Yasası’nın 22. Maddesi uyarınca, Suriye ve Lübnan’ın bir parçası olarak mandası altına aldığı İskenderun Sancağı’nda, yaklaşık 20 yıl süren “Manda Yönetimi” boyunca uyguladığı politikalar ve yönetim biçimi de, manda rejiminin sömürgeciliğe bulunmuş yeni bir kılıf olduğu değerlendirmelerini haklı çıkaracak nitelikte olmuştur.
Yusuf Duran, bu çalışmada İskenderun Sancağı’nda Fransız Manda Yönetimi dönemini, “1921 Ankara Anlaşması” ve “Suriye-Lübnan Manda Yasası” gibi temel belgelere dayanarak, Fransız arşivlerinde yapılan araştırmaların ışığında, o günleri yaşayanların anılarından da yararlanarak incelemeye çalışmıştır.
Kitabı internetten ve kitapcılardan alabilirsiniz.